Verslag ouderraad 18-12-2018

DATUM: 18 december 2018

AANWEZIG: Nele Dedeurwaerder – Greet Samyn  – Koen Theys – Elke Vandenbulcke –  Angelo Dejaeghere –  Gwendoline Vansteenlandt –  – Brita Seghers – Liesbeth Wouters – Veerle Caron (leerkracht onderbouw)  – Dirk Wylin (directie onderbouw) – Reinald Baeyens (directie kleuter) – Saskia Debrouwere (leerkracht bovenbouw) ) Jonna Vandenbulcke – Sarah Vandenbulcke – Kathleen D’haene (directie bovenbouw) – Hanne Vanraes – Steve Van Boxel

VERONTSCHULDIGD:   –  Ilka Ghillemyn (leerkracht kleuter) –  Sofie Delrue – Stephanie Vandeghinste

Welkom

  • Opmerkingen vorig verslag? => nee

Mededelingen

Kleuter

Warmste markt

o   De opbrengst van de warmste markt bedraagt 2399.20 euro. Deze opbrengst gaat integraal naar de ziekenhuisclowns. Er was een grote opkomst en een snelle uitverkoop. Dit was een zeer bewuste keuze.

Digitaal inschrijvingssysteem

o   Vanaf 1-01-2019 gaat het digitaal inschrijvingssysteem in werking voor alle scholen van de gemeenschap Wevelgem.

o   Je dient uw kind vooraf aan te melden via het online systeem waar u als ouder 3 scholen naar keuze kunt aanduiden. Er wordt rekening gehouden met het domicilieadres van de ouders.

o   Vanaf 28 april weet u als ouder of u kind kan worden ingeschreven in de school.

o   Vanaf 28 januari kunnen broers of zussen van het geboortejaar 2017 worden aangemeld.

o   Er wordt per jaar rekening gehouden met de geboortes in Gullegem. Aan de hand van dat cijfer wordt de capaciteit voor het aantal inschrijvingen bepaald. Dit systeem wordt toegepast om de inschrijvingen van buiten de gemeente te beperken en voorrang te verlenen aan inwoners van de eigen gemeente.

  Pannenkoeken – koekjesverkoop

o   De verkoop is reeds gestart en loopt nog tot 31 januari. De afhaling van de koekjes wordt voorzien op vrijdag 15 februari op de speelplaats van de afdeling bovenbouw, Poststraat 20. Dit vanaf 15.00 u.

Bovenbouw

Glowrun

o   De opbrengst van de glowrun bedraagt 7714 euro (nog niet het definitief cijfer). De opbrengst wordt door de grote opbrengst verdeeld onder 3 verschillende initiatieven.

  •  Gambia: 3 oud-leerlingen trekken naar Gambia voor ontwikkeling van scholen
  •  Samen tegen armoede (Welzijnszorg)
  •  Tast-toe: is een werking in Wevelgem die mensen helpt in armoede, organiseren voedselbanken, …

Projectweek

o   De 3de week van januari start de projectweek. Het thema dit jaar is “Ik ben een held voor…!”

o   Dit wordt georganiseerd over 3 namiddagen in de week.

o   Er worden verschillende activiteiten georganiseerd over de integratie in de maatschappij, de ruimte, tijd, samenleving, techniek. Er wordt kennis gemaakt met rolstoelgebruik, braille, Rode kruis, slechtziende, oriëntatieloop met beperkingen, …

o   Iedere leerling maakt kennis met elk domein.

Verkeerssituatie

o   Er wordt nogmaals een hele grote oproep gedaan naar de verkeerssituatie rond de school!

o   Voor de kinderen die met de wagen worden gebracht tot aan de schoolpoort wordt gevraagd de wagen te parkeren en niet in het midden van de weg te stoppen en snel terug te vertrekken. Er komen kinderen op de fiets van beide kanten. Die kunnen soms zelf moeilijk het verkeer inschatten. Zeker wanneer een wagen stil staat en plots met een snelheid vertrekt, kan dit voor onverwachte maneuvers zorgen bij de kinderen.

o   Er wordt dan ook gevraagd om kinderen zo veel mogelijk af te zetten op de parking in de Peperstraat. Of op de parking voor het gemeentehuis. Er staat aan de zebrapaden telkens een opzichter om de kinderen over te steken.

o   Aan de opzichters wordt gevraagd om de kinderen te groeperen voordat er wordt overgestoken. Niet één per één.

o   Er wordt dan ook een dossier ingediend om een schoolstraat op te starten. Dit houdt dan in dat de straat wordt afgesloten voor auto’s tijdens bepaalde momenten van de dag wanneer de school start en eindigt.

o   Wanneer uw kind meegaat met een rij wordt er ook nogmaals attent op gemaakt om kinderen niet zomaar uit de rij weg te roepen. En zeker niet de straat te laten oversteken waar geen zebrapad is. Voor de veiligheid van alle kinderen wordt dan ook gevraagd de kinderen op te halen op de afgesproken plaatsen.

Stand van zaken werkgroepen

            Wijnnamiddag 

o   De wijnverkoop was dit jaar een groot succes! Er werden in totaal 503 flessen verkocht.

o   De opbrengst wordt geschonken aan boven -en onderbouw voor nog nader te bepalen projecten of aankopen!

o   De formule wordt verder geëvalueerd en bijgeschaafd.

            Oudercafé op 14 maart 2019.

o   Spreker is Kelly de Vreese

o   Thema: ’Hoe als ouder je kind ondersteunen in geluk’   –
Inschrijvingen kunnen via onze nieuwe site. Verdere communicatie hieromtrent volgt

Nieuwe website

o   De nieuwe website is reeds actief! Neem zeker allemaal een kijkje :     www.ouderraadgulleboom.be

o   U vindt er een ledenoverzicht

o   Overzicht van de activiteiten en mogelijkheid tot inschrijving

o   Er is een mogelijkheid tot in- of uitschrijving van de mailinglijst

o   Contactformulier waar je terecht kan met al je vragen

 

Varia

Wens je deel te nemen aan een vergadering van de ouderraad? Kom dan zeker eens langs op de volgende vergadering! Wil je liever enkel een helpende hand zijn tijdens activiteiten, laat het weten via het contactformulier dat u terugvindt op onze website!

Volgende vergadering : donderdag 31 januari om 20u00 in de leraarskamer van de bovenbouw Poststraat 20.

DATA VOLGENDE OUDERRADEN

31/01, 21/03, 23/04 en 11/06

Altijd WELKOM! We vergaderen in de leraarskamer van de bovenbouw in de Poststraat!